Print
Nov 12
 • Varsity
 • game

Moody

 • Win
 • 1-0

75-45

0
0
Nov 21
 • Varsity
 • game

@ Carroll

 • Loss
 • 1-1

54-44

0
0
Nov 22
 • Varsity
 • game

@ Ray

 • Loss
 • 1-2

55-54

0
0
Nov 29
 • Varsity
 • game

Gregory-Portland

 • Loss
 • 1-3

61-50

0
0
Dec 01
 • Varsity
 • tournament

Odem

 • Loss
 • 1-4

49-48

0
0
Dec 01
 • Varsity
 • tournament

La Villa

 • Win
 • 2-4

59-30

0
0
Dec 02
 • Varsity
 • tournament

@ Lasara

 • Win
 • 3-4

70-39

0
0
Dec 02
 • Varsity
 • tournament

Premont

 • Win
 • 4-4

60-20

0
0
Dec 03
 • Loss
 • 4-5

55-44

0
0
Dec 06
 • Varsity
 • game

London

 • Loss
 • 4-6

62-47

0
0
Dec 08
 • Varsity
 • tournament

@ Mcallen High Tournament

 • 4-6

0-0

0
0
Dec 09
 • Varsity
 • tournament

@ Mcalllen High Tournament

 • 4-6

0-0

0
0
Dec 10
 • Varsity
 • tournament

@ Mcallen High Tournament

 • 4-6

0-0

0
0
Dec 13
 • Varsity
 • game

@ Aransas Pass

 • Loss
 • 4-7

60-57

0
0
Dec 16
 • Varsity
 • game

Port Aransas

 • Win
 • 5-7

54-44

0
0
Dec 20
 • Varsity
 • game

@ West Oso

 • Loss
 • 5-8

62-61

0
0
Dec 27
 • Varsity
 • tournament

@ Rockport- Fulton

 • Loss
 • 5-9

65-56

0
0
Dec 27
 • Varsity
 • tournament

Salado

 • Loss
 • 5-10

49-36

0
0
Dec 28
 • Varsity
 • tournament

Incarnate Word Academy CC

 • Loss
 • 5-11

47-41

0
0
Dec 28
 • Varsity
 • tournament

Calallen

 • Win
 • 6-11

65-25

0
0
Dec 30
 • Varsity
 • game

Tuloso-Midway

 • Loss
 • 6-12

54-50

0
0
Jan 03
 • Varsity
 • game

@ Calallen

 • Loss
 • 6-13

70-53

0
0
Jan 06
 • Varsity
 • game

Kingsville

 • Loss
 • 6-14

66-49

0
0
Jan 10
 • Varsity
 • game

@ Bishop

 • Loss
 • 6-15

76-50

0
0
Jan 13
 • Varsity
 • game

Robstown

 • Win
 • 7-15

62-42

0
0
Jan 17
 • Win
 • 8-15

65-41

0
0
Jan 24
 • Varsity
 • game

@ Tuloso-Midway

 • Loss
 • 8-16

64-62

0
0
Jan 27
 • Varsity
 • game

Calallen

 • Loss
 • 8-17

51-41

0
0
Jan 31
 • Varsity
 • game

@ Kingsville

 • Win
 • 9-17

82-54

0
0
Feb 03
 • Varsity
 • game

Bishop

 • Loss
 • 9-18

82-49

0
0
Feb 07
 • Varsity
 • game

@ Robstown

 • Win
 • 10-18

79-54

0
0
Feb 10
 • Win
 • 11-18

89-54

0
0